• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 04.03.2021 г.

ДО

ПАРТИЯ "ГЕРБ"

КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

ПАРТИЯ "ДПС"

КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ"

ПАРТИЯ "ВОЛЯ"

КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. на основание чл. 90, ал.2 и чл.91 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г., Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК за реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени  под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 04 април 2021 г., и спазване на указанията на ЦИК относно необходимостта от своевременно ваксиниране на всички желаещи с ваксина срещу Covid-19 Ви каня на 10.03.2021 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала на кмета на Община Балчик за провеждане на консултации за състава на:

А/Подвижни секционните избирателни комисии в община Балчик за избиратели с трайни увреждания;

Б/Подвижни секционните избирателни комисии в община Балчик за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето;

В/Допълнителна секция в Специализирана болница за рехабилитация „Медика - Албена" в случай на образуване на избирателна секция и съставяне на избирателен списък от ръководителя на лечебното заведение при наличието на не по-малко от 10 избиратели /чл.9, ал.8 от ИК/ и уведомяване на ОбА за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес/чл.28, ал.2, чл.30, ал.2 от ИК/. Не по-късно от 48 часа преди изборния ден.

В изпълнение на т.8 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК е необходимо да представите:

1) Писмено предложение на електронен и хартиен носител за състав на ПСИК, което съдържа:

  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • коректно изписани имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК/допълнителна СИК лице;
  • желание за ваксиниране;

2) Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3) Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът, изготвен на хартиен и електронен носител трябва да съдържа данните, посочени в т.1

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик