• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 25.02.2021 г.

ПРОЕКТ!

ПРОГРАМА
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА
 БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БАЛЧИК
2021- 2025 год.

 1.ВЪВЕДЕНИЕ

Разработването и приемането на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът с популацията на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения (хуманно-медицински, ветеринарно-медицински, социално-битови, икономически и екологични). В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на животните и Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България е вменено общините да разработват и прилагат Общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета...

Прикачени файлове: