• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 09.02.2021 г.

З А П О В Е Д

№130

гр. Балчик, 08.02.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от  ЗМСМА, във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваме обекти на територията на Община Балчик; чл. 24, ал.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 14.02.2021 г. до 14.03.2021 г., както следва:

1.      Пл. „Рибарски"- до автобусни спирки;

2.      Център- до автоспирка пл. „21- ви септември";

3.      Пред мебелна къща „Круни";

4.      Пл. „Възраждане"- до автобусната спирка;

5.      Кв. „Балик"- общински пазар;

6.      Кв. „Балик"- до автобусна спирка /пред сладкарница „Шоколино"/;

7.      Кв. „Балик"- пред търговски комплекс „Форум";

8.      Кв. „Левски"- до автоспирка /"Акапулко"/;


II. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.

III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Г-н  Митко Петров- зам. кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат, в сайта на Община Балчик, да се сведе до знанието на РПУ- Балчик за сведение и на Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик