• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


Разяснителни видеоклипове на Централната избирателна комисия
за изборите за народни представители на 04 април 2021г.Указания за машинно гласуване


Гласуване с хартиена бюлетина

Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания

Машинно гласуване

Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция

Дигитален материал за младите избиратели

Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19Официална интернет страница на Централната избирателна комисия

-------

Съгласно чл.42, ал.1 и ал.2 Избирателните списъци, включително част I и част II, се публикуват на интернет страницата на община Балчик и съдържат имената на избирателя, номерът и адреса на избирателната секция. Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден в случаите по чл. 41, ал. 1. Срокът за обявяване е 22.02.2021 г.

В изпълнение на чл.42, ал.3 от Изборния кодекс кметът на община Балчик осигурява възможност след 22.02.2021 г. всеки избирател - български гражданин, да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер 080013717.

Приложение № 9-НС - Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)

Приложение № 12-НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)

Приложение № 14-НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

------

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия визборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето. Заявлението се подава не по-късно от 3 дни преди изборния ден - 31.03.2021 год. от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. Изпращайте заявлението на ел. поща: izbori@balchik.bg

------

Условия за гла­су­ва­не на из­би­ра­те­ли с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за народни представители на 04.04.2021 год.

За избиратели с физически увреждания са определени следните избирателни секции с рампи, които са най-подходящите места за гласуване на хора с увреждания:

СИК № 1 -ТИЦ- Мелницата, гр. Балчик

СИК № 9 - детска ясла ЖК "Балик", гр. Балчик

СИК №14 - НЧ „Васил Левски", гр. Балчик

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Съгласно чл.235, ал.3 от Изборния кодекс хората с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционните избирателни комисии ще им предоставят декларация, която ще попълнят и декларират, че няма да гласуват на друго място в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за народни представители на 04.04.2021 год.

-----

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#query

                                               ===============================

 Общинска администрация Балчик уведомява всички избиратели от община Балчик, спрямо които са допуснати непълноти и грешки в избирателните списъци, за възможността  да подадат заявления за отстраняването им на 27.03.2021 год. (събота) от 08.00 часа до 17.30 часа в отдел "ГРАО" към Община Балчик.