Предлагаме на Вашето внимание Проект на

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2021 - 2024 ГОДИНА
Прикачени файлове: