• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано 08.01.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ


   ОБЩИНА БАЛЧИК Ви уведомява, че на основание чл.133, ал.2 от Закона за туризма (изм. ДВ бр.60 от 07 Юли 2020 г.) срока на издадените удостоверения за определена категория на туристически обекти е 5 (пет) години.

В изпълнение на чл.133, ал.3 от ЗТ, в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок, следва да декларирате желанието си за потвърждаване на категорията или да получите категория, различна от определената Ви до момента.

В случай, че не предприемете действия в указания срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока, което ще бъде отразено в националния туристически регистър и сайта на Община Балчик.

За повече информация - тел. 0895554206 - ТИЦ "Мелницата"