• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 21 декември  2020г. (понеделник) от 17:45 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 21 декември  2020г. (понеделник) от 18:00 часа;