• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 04.12.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ


            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1394/ 30.11.2020 г. е допуснато изработването на ПУП - ПРЗ за УПИ Х (ПИ 66250.501.613), кв. 10 по ПУП на с. Сенокос, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с отреждане за Жилищно застрояване -"Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-14/ 23.09.2020 г.   


Прикачени файлове: