• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 19.11.2020 г.

Обявление за изработен проект за подробен устройствен план


 ОБЯВЛЕНИЕ


         Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-17/ 16.09.2020 г. ПУП - ПЗ за ПИ 02508.9.324 по КК на м-т „Кулака", гр. Балчик, Община Балчик.

         Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.


         На основание чл. 128. ал. 5, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
        


Прикачени файлове: