• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУП - ПЗ за ПИ 53120.507.350 по КК на с. Оброчище - преписка с вх. № УТ-2025-3/ 28.10.2020 г.

Прикачени файлове: