• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУП- ПРЗ за УПИ VIII, кв. 316 ( ПИ 02508.87.91) по плана на гр. Балчик - Преписка с вх. № УТ-2117-21/ 29.10.2020 г.

Прикачени файлове: