• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заповед №835/10.07.2020 г. изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 53120.502.11 по КК на с. Оброчище

Прикачени файлове: