• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

                                                  О Б Я В Л Е Н И Е

                 за предстоящо отчуждаване на имот - частна собственост

                       за обект : Улица "Росица", с. Кранево, общ. Балчик

                 На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост                                                          У В Е Д О М Я В А   

 

собствениците на имотите, попадащи в реализацията на обект : Улица "Росица" в с. Кранево, общ. Балчик - публична общинска собственост, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ  израждане на обект публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал.1 от ЗОС/, намиращ се в с. Кранево, ул. "Росица", както следва :

   


Собственик

Поземлен имот

Засегната площ

Стойност на обезщетението

Величка Панайотова Димитрова

ПИ 39459.502.340

21 м2

1 437.00 лв.

Димитър Костадинов Иванов

ПИ 39459.502.363

40 м2

2 737.00 лв.

Руси Христов Русев

ПИ 39459.502.57

63 м2

4 311.00 лв.

Недялка Христова Минчева

ПИ 39459.502.58

2 м2

137.00 лв. 

Николай Ангелов :

Кмет на Община Балчик