• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Дата на раждане:                18.07.1959 год.


Образование:                       Висше
                                               Икономически университет гр. Варна
                                               Магистър икономист-счетоводител
                                               Специалност "Счетоводство и контрол"


Трудов стаж:                        от 12.11.2007 год. до сега
 
                                              Община Балчик
                                               Зам.-кмет "Финанси и стопански дейности"

                                               2005-2007 год.
                                               ЕТ "Митко Петров"
                                               Управител


                                               2001-2005 год.
                                               Първа инвестиционна банка, клон Добрич
                                               Директор


                                               1997-2000 год.
                                               Управител на частна фирма

                                               1995-1996 год.
                                               Първа частна банка, Регионален клон Добрич
                                               Главен директор

                                               1992-1995 год.
                                               Първа Частна Банка, клон Балчик
                                               Директор

                                              
                                              1990-1992 год.
                                              ТКЗС с.Змеево
                                              Председател


                                               1982-1989 год.
                                               Кметство с. Кремена
                                               Кмет

                                               1980-1982 год.
                                               АПК Балчик, бригада с. Дропла
                                               Счетоводител