• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Дата на раждане:
14.10.1977 год.

Образование:
Висше
Великотърноствски университет „Св.св. Кирил и Методий
гр. Велико Търново
Магистър по финанси

Трудов стаж:

от 18.07.2016 год.  до сега
Община Балик
Зам. кмет „Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно
сътрудничество и екология"

01.06.2009 год. - 18.07.2016 год.
Община Балчик
Директор на дирекция „Туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология"

02.06.2008 год. - 01.06.2009 год.
Община Балчик
Началник отдел „Евроинтеграция и международно сътрудничество"

2002 - 2008 год.
„Лотос" ООД, гр. Добрич