• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове ще заседава на 21 април 2020 г. (вторник) от 17.00 часа;

2. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология ще заседава на 21 април 2020 г. (вторник) от 18.00 часа.