• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 07.04.2020 г.

За осигуряване пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи при прибиране и съхранение на зърнено-житните култури през 2020г. и на основание чл.1З от Наредба № 8121з-968 от 10.02.2014г. на МВР и МЗХ (обн.ДВ, бр.105 / 19.12.2014г., шм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.) юридическите и физическите лица (ръководителите на фирми и земеделски кооперации, арендаторите, частните земеделски производители и ползвателите на земеделски земи), осъществяващи дейности в земеделските земи се задължават... (приложено!)

Прикачени файлове: