• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможността за допълнителен 10-дневен срок на своите битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 година. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.

ЕНЕРГО-ПРО напомня на клиентите, че има редица безкасови начини за плащане на месечните сметки за консумирана електроенергия - по банков път чрез директен дебит, банкомат или с платежно нареждане; по Интернет чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане еРау.bg. В случай че клиент има затруднение да погаси дължимата сума за електроенергия, компанията предлага варианти за разсрочване според индивидуалния случай.
За клиентите, които нямат възможност да ползват алтернативните начини за плащане, ЕНЕРГО-ПРО напомня, че всички центрове за обслужване на компанията работят с намалено работно време от 8:00 до 14:00 часа с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа за дезинфекция.
За допълнителна информация, съдействие и въпроси, свързани с дейностите на енергийните дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, клиентите могат да използват:

Телефон 0700 161 61 info@erpsever.bg - относно присъединявания, смущения в електрозахранването, услуги на ЕРП Север.

Телефон 0700 800 61 service@energo-pro.bg - относно цени, начини на плащане на сметки за електроенергия, услуги на ЕНЕРГО-ПРО Продажби.