• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 25 февруари 2020 г. (вторник) от 17.15 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 25 февруари 2020 г. (вторник) от 17.30 часа;

3. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 25 февруари 2020 г. (вторник) от 18.00 часа.