• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СПИСЪК НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Председател на Общинския съюз на пенсионерите: Ангел Събев
Контакти: 0579 7 51 21; 0895 554 085

Название на клуба Адрес Отговорник Телефон за връзка

1 Клуб № 1 Балчик, ул. „Дионисополис" № 3 Иванка Велева 0896 896 032
2 Клуб № 2 „Втора младост" Балчик, ул. „Арда" , № 18 Б Софка ДеневаДимитричка Колева 0898 987 6090896 235 349
3 Клуб № 3 Балчик, ул. „Черно море" Минко Радковски 0898 730 703
4 Клуб № 6 „Младост" Балчик, ул. „Варненска" 6 Марин Маринов 0887 706 222
5 Клуб „Възраждане" Балчик, ул. „Бенковска" 17 Димитър Игнатов 0878 696 238
6 Клуб на „Здраве" Балчик, ул. „Дионисополис" 3 Тодорка Харизанова 0895 796 433
7 Клуб на учителя Балчик, ул. „Дионисополис" 3 Иванка Иванова 0876 847 058
8 Клуб „Хинап" - Хора с увреждания Балчик, ул. „Черно море" Мария Върбанова

9 Клуб „Средна гора" Балчик, кв. „Балик" Султан Рушид 0898 350 811
10 Клуб „Раковски" Балчик, ул. „Г. С. Раковски" Борислав Радев 0896 212 667
11 Клуб „Изто" Балчик, кв. „Изток" Закрит!

12 Клуб на офицерите и сержантите от запаса и резерва Балчик, ул. „Варненска" 2 О. З. Полковник Иван Апостолов 0885 654 165
13 Клуб на военноинвалидите Балчик, ул.„Варненска" 2 Стойка Георгиева 0889 126 905
14 Клуб „Св. Марина"- инвалиди Балчик, ул.„Варненска" 2 Деспина Маринова 0877 443 302
15 Клуб на пенсионерите с. Безводица - в кметството Закрит!

16 Клуб на пенсионерите с. Гурково - в училището Димка Кирчева 0572 35335
17 Клуб на пенсионерите с. Дропла - в читалището Блага Атанасова 0886 444 529
18 Клуб на пенсионерите с. Змеево - в читалището Димитър Бонев
0885 396 289
19 Клуб на пенсионерите „Екрене" с. Кранево - в кметството Иванка Игнатова 0896 470 433
20 Клуб на пенсионерите с. Оброчище Димо Кузманов 0896 486 702
21 Клуб на пенсионерите с. Пряспа - в читалището Миланка Георгиева 0897 707 029
22 Клуб на пенсионерите с. Сенокос - в читалището Стефка Георгиева 0885 396 294
23 Клуб на пенсионерите с. Соколово - в читалището Анка Сълева 0895 450 675
24 Клуб на пенсионерите с. Храброво - в читалището Кирил Йорданов 0895 554 057
25 Клуб на пенсионера с.Ляхово Неждет Хюсеинов 0895 554 046
26 Клуб на пенсионера с.Дъбрава