• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 15.01.2020 г.


З А П О В Е Д

№ 29
гр.
Балчик 15.01.2020год.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение №14/19.12.2019 год. от проведено заседание по Протокол №4 на общински съвет Балчик и писма с вх.№ ЕО-414/02.12.2019г. и вх.№ ЕО-422/04.12.2019г. от Началника на „Общинска служба по земеделие Балчик",


Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. За стопанската 2019/2020 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване съгласно Заповедите по чл37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и за които има подадени заявления по чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ да бъдат предоставени за ползване на съответния ползвател, както следва:


Землище

ЕКТТЕ

Ползвател

 

 

БЗЗ

Площ на масива

Ползвана площ

Дължимо рентно плащане

Площ на имота

Собственик-име

№ на имот по КВС

№ на имот по ЗКИР

НТП

Недекларирана площ за

Безводица

03174

АГРОЕВРОПЛАНТ ЕООД

18-4

95,882

0,465

24,17

5,901

ОБЩИНА БАЛЧИК

18087

18.87

Полски път

цял имот

Безводица

03174

АГРОЕВРОПЛАНТ ЕООД

13-3

93,631

0,287

14,92

7,961

ОБЩИНА БАЛЧИК

13042

13.42

Полски път

цял имот

Безводица

03174

АГРОЕВРОПЛАНТ ЕООД

13-3

93,631

0,124

6,47

6,705

ОБЩИНА БАЛЧИК

13043

13.43

Полски път

цял имот

Рогачево

62788

БАЛИНОВ АГРО ООД

62788-26-1

108,467

0,077

3,08

0,802

ОБЩИНА БАЛЧИК

18010

18.10

Полски път

цял имот

Рогачево

62788

БАЛИНОВ АГРО ООД

62788-20-3

77,618

1,263

50,52

2,317

ОБЩИНА БАЛЧИК

20022

20.22

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-2-1

502,262

3,102

124,08

3,102

ОБЩИНА БАЛЧИК

2018

2.18

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-2-1

502,262

0,524

20,96

3,465

ОБЩИНА БАЛЧИК

2065

2.65

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-2-1

502,262

0,94

37,6

1,859

ОБЩИНА БАЛЧИК

2140

2.140

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-4-2

176,19

1,217

48,68

1,217

ОБЩИНА БАЛЧИК

4072

4.72

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-4-2

176,19

1,285

51,4

1,306

ОБЩИНА БАЛЧИК

4081

4.81

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-4-2

176,19

0,568

22,72

0,641

ОБЩИНА БАЛЧИК

4110

4.110

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-4-2

176,19

0,344

13,76

4,229

ОБЩИНА БАЛЧИК

4155

4.155

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-4-3

32,909

0,301

12,04

4,229

ОБЩИНА БАЛЧИК

4155

4.155

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-17

587,326

0,235

9,4

8,82

ОБЩИНА БАЛЧИК

11081

11.81

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-17

587,326

0,214

8,56

0,39

ОБЩИНА БАЛЧИК

13053

13.53

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-15

189,187

0,978

39,12

0,992

ОБЩИНА БАЛЧИК

15017

15.17

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-15

189,187

0,423

16,92

0,709

ОБЩИНА БАЛЧИК

15027

15.27

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-15

189,187

1,831

73,24

6,213

ОБЩИНА БАЛЧИК

15080

15.80

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-15

189,187

0,079

3,16

2,875

ОБЩИНА БАЛЧИК

15082

15.82

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-17

587,326

0,945

37,8

2,441

ОБЩИНА БАЛЧИК

16030

16.30

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-16-2

56,877

0,781

31,24

2,441

ОБЩИНА БАЛЧИК

16030

16.30

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-17

587,326

1,269

50,76

1,719

ОБЩИНА БАЛЧИК

17017

17.17

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-16-1

18,608

0,276

11,04

1,719

ОБЩИНА БАЛЧИК

17017

17.17

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-17

587,326

1,667

66,68

1,667

ОБЩИНА БАЛЧИК

18012

18.12

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-17

587,326

1,476

59,04

1,964

ОБЩИНА БАЛЧИК

18023

18.23

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-17

587,326

1,671

66,84

1,876

ОБЩИНА БАЛЧИК

18030

18.30

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-2-1

502,262

0,6

24

0,613

ОБЩИНА БАЛЧИК

202001

202.1

Полски път

цял имот

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

39459-2-1

502,262

0,042

1,68

1,583

ОБЩИНА БАЛЧИК

202002

202.2

Полски път

цял имот

Тригорци

73095

ОПТИМУС ПРИМ ЕООД

37-1

161,549

0,811

33,23

7,602

ОБЩИНА БАЛЧИК

37017

37.17

Полски път

цял имот

Тригорци

73095

ОПТИМУС ПРИМ ЕООД

14-9

62,997

0,436

17,88

15,659

ОБЩИНА БАЛЧИК

14079

14.79

Полски път

цял имот

Балчик

02508

ОПТИМУС ПРИМ ЕООД

525-10

30,066

0,945

52,94

4,509

ОБЩИНА БАЛЧИК

525101

525.101

Полски път

цял имот

Балчик

02508

ОПТИМУС ПРИМ ЕООД

525-10

30,066

0,858

48,05

5,577

ОБЩИНА БАЛЧИК

525104

525.104

Полски път

цял имот

Балчик

02508

ОПТИМУС ПРИМ ЕООД

525-10

30,066

0,857

47,99

5,898

ОБЩИНА БАЛЧИК

525105

525.105

Полски път

цял имот

Балчик

02508

ОПТИМУС ПРИМ ЕООД

536-1

24,420

0,389

21,79

2,444

ОБЩИНА БАЛЧИК

49283

49.283

Полски път

цял имот

Балчик

02508

ОПТИМУС ПРИМ ЕООД

536-5

19,461

0,050

2,77

5,084

ОБЩИНА БАЛЧИК

536512

536.512

Полски път

цял имот

Балчик

02508

ОПТИМУС ПРИМ ЕООД

536-5

19,461

0,027

1,53

2,811

ОБЩИНА БАЛЧИК

536786

536.786

Полски път

цял имот

Гурково

18160

ПАНАГРО ЕООД

61-1

399,441

1,583

66,50

8,294

ОБЩИНА БАЛЧИК

56058

56.58

Полски път

цял имот

Гурково

18160

ПАНАГРО ЕООД

61-1

399,441

0,489

20,53

9,466

ОБЩИНА БАЛЧИК

63077

63.77

Полски път

цял имот

Гурково

18160

ПАНАГРО ЕООД

103-2

21,024

0,203

8,52

11,744

ОБЩИНА БАЛЧИК

103111

103.111

Полски път

цял имот

Гурково

18160

ПАНАГРО ЕООД

43-6

51,169

0,199

8,35

11,369

ОБЩИНА БАЛЧИК

43028

43.28

Полски път

цял имот

Гурково

18160

ПАНАГРО ЕООД

103-2

21,024

0,147

6,17

10,119

ОБЩИНА БАЛЧИК

103113

103.113

Полски път

цял имот

Гурково

18160

ПАНАГРО ЕООД

103-2

21,024

0,060

2,54

5,507

ОБЩИНА БАЛЧИК

106065

106.65

Полски път

цял имот

Гурково

18160

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

66-10

261,157

0,918

38,56

19,150

ОБЩИНА БАЛЧИК

66132

66.132

Полски път

цял имот

Гурково

18160

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

45-3

20,012

0,470

19,72

8,404

ОБЩИНА БАЛЧИК

45014

45.14

Полски път

цял имот

Гурково

18160

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

70-1

656,623

0,112

4,72

9,168

ОБЩИНА БАЛЧИК

70020

70.20

Полски път

цял имот

Рогачево

62788

ГЕОРГИ ДОСЕВ ИЗМИРЛИЕВ

62788-15-1

42,951

1,071

42,84

3,022

ОБЩИНА БАЛЧИК

15032

15.32

Полски път

цял имот

Безводица

03174

АГРОДИМЕКС ООД

11-2

56,354

2,995

155,75

12,275

ОБЩИНА БАЛЧИК

11066

11.66

Полски път

цял имот

Сенокос

66250

АГРОДИМЕКС ООД

10-2

62,954

4,214

202,25

8,125

ОБЩИНА БАЛЧИК

10024

10.24

Полски път

цял имот

Тригорци

73095

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

10

510,496

2,468

101,20

9,885

ОБЩИНА БАЛЧИК

40014

40.14

Полски път

цял имот

Тригорци

73095

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

10

510,496

2,084

85,46

3,737

ОБЩИНА БАЛЧИК

10002

10.2

Полски път

цял имот

Тригорци

73095

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

12-2

957,071

1,804

73,97

8,061

ОБЩИНА БАЛЧИК

12048

12.48

Полски път

цял имот

Тригорци

73095

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

11

249,756

0,559

22,91

9,885

ОБЩИНА БАЛЧИК

40014

40.14

Полски път

цял имот

Тригорци

73095

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

12-2

957,071

0,373

15,30

3,431

ОБЩИНА БАЛЧИК

12046

12.46

Полски път

цял имот

Тригорци

73095

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

12-2

957,071

0,099

4,06

25,209

ОБЩИНА БАЛЧИК

40015

40.15

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

13

1344,122

5,956

369,26

9,282

ОБЩИНА БАЛЧИК

14002

14.2

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

18

921,638

4,435

274,97

8,673

ОБЩИНА БАЛЧИК

14004

14.4

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

28-1

1159,908

4,281

265,40

9,932

ОБЩИНА БАЛЧИК

28015

28.15

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

18

921,638

3,836

237,86

7,910

ОБЩИНА БАЛЧИК

17003

17.3

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

19

1384,028

3,186

197,53

8,034

ОБЩИНА БАЛЧИК

19002

19.2

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

18

921,638

2,661

164,96

8,034

ОБЩИНА БАЛЧИК

19002

19.2

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

17

624,977

1,825

113,14

11,113

ОБЩИНА БАЛЧИК

22019

22.19

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

26

520,775

1,217

75,45

9,056

ОБЩИНА БАЛЧИК

19004

19.4

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

19

1384,028

0,471

29,21

9,056

ОБЩИНА БАЛЧИК

19004

19.4

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

30-1

438,583

0,322

19,96

11,844

ОБЩИНА БАЛЧИК

30020

30.20

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

17

624,977

0,315

19,52

2,869

ОБЩИНА БАЛЧИК

13004

13.4

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

17

624,977

0,182

11,29

21,852

ОБЩИНА БАЛЧИК

25066

25.66

Полски път

цял имот

Кремена

39623

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

18

921,638

0,095

5,91

2,869

ОБЩИНА БАЛЧИК

13004

13.4

Полски път

цял имот

Гурково

18160

АГРИВЕСТ ЕМ ООД

30-2

101,061

2,816

118,27

2,816

ОБЩИНА БАЛЧИК

30037

30.37

Полски път

цял имот

Гурково

18160

АГРИВЕСТ ЕМ ООД

30-2

101,061

1,001

42,05

3,725

ОБЩИНА БАЛЧИК

37071

37.71

Полски път

цял имот

Гурково

18160

АГРИВЕСТ ЕМ ООД

106-2

226,729

0,401

16,85

5,507

ОБЩИНА БАЛЧИК

106065

106.65

Полски път

цял имот

Царичино

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ-МАРИЯ ДИКОВА

318-3

43,068

2,406

132,32

5,770

ОБЩИНА БАЛЧИК

318013

318.13

Полски път

цял имот

Царичино

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ-МАРИЯ ДИКОВА

318-1

2,480

1,680

92,39

1,762

ОБЩИНА БАЛЧИК

318012

318.12

Полски път

цял имот

Царичино

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ-МАРИЯ ДИКОВА

311-1

115,595

1,209

66,52

4,730

ОБЩИНА БАЛЧИК

311024

311.24

Полски път

цял имот

Царичино

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ-МАРИЯ ДИКОВА

318-1

2,480

0,691

37,98

2,714

ОБЩИНА БАЛЧИК

311023

311.23

Полски път

цял имот

Царичино

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ-МАРИЯ ДИКОВА

324-2

140,198

0,347

19,08

4,922

ОБЩИНА БАЛЧИК

324024

324.24

Полски път

цял имот

СОКОЛОВО

67951

КАМУТ ЕКО ЕООД

13-3

59,354

0,397

19,44

13,039

ОБЩИНА БАЛЧИК

13042

13.42

Полски път

цял имот

ГУРКОВО

18160

КАМУТ ЕКО ЕООД

33

452,367

1,466

61,57

6,816

ОБЩИНА БАЛЧИК

33018

33.18

Полски път

цял имот

ГУРКОВО

18160

КАМУТ ЕКО ЕООД

65

410,815

0,913

38,35

3,340

ОБЩИНА БАЛЧИК

65013

65.13

Полски път

цял имот

ГУРКОВО

18160

КАМУТ ЕКО ЕООД

73-2

135,987

0,711

29,86

11,444

ОБЩИНА БАЛЧИК

73024

73.24

Полски път

цял имот

ГУРКОВО

18160

КАМУТ ЕКО ЕООД

66-2

79,554

0,546

22,95

19,150

ОБЩИНА БАЛЧИК

66132

66.132

Полски път

цял имот

ГУРКОВО

18160

КАМУТ ЕКО ЕООД

55-1

140,854

0,531

22,30

3,483

ОБЩИНА БАЛЧИК

55019

55.19

Полски път

цял имот

ГУРКОВО

18160

КАМУТ ЕКО ЕООД

64-2

184,715

0,337

14,13

3,421

ОБЩИНА БАЛЧИК

64012

64.12

Полски път

цял имот

ДРОПЛА

23769

КАМУТ ЕКО ЕООД

50-5

154,991

0,981

46,12

12,022

ОБЩИНА БАЛЧИК

50058

50.58

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

317

479,185

6,130

337,14

7,517

ОБЩИНА БАЛЧИК

317038

317.38

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

317

479,185

4,688

257,85

7,059

ОБЩИНА БАЛЧИК

317035

317.35

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

328-4

137,051

4,106

225,82

4,991

ОБЩИНА БАЛЧИК

328016

328.16

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

302-3

146,616

2,239

123,15

5,501

ОБЩИНА БАЛЧИК

302052

302.52

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

330-2

61,896

2,231

122,69

5,553

ОБЩИНА БАЛЧИК

333013

333.13

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

330-2

61,896

1,155

63,52

2,861

ОБЩИНА БАЛЧИК

333011

333.11

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

324-1

370,127

1,016

55,85

1,890

ОБЩИНА БАЛЧИК

324023

324.23

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

326-1

396,893

0,991

54,48

4,717

ОБЩИНА БАЛЧИК

326011

326.11

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

330-2

61,896

0,978

53,82

1,218

ОБЩИНА БАЛЧИК

330004

330.4

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

302-3

146,616

0,910

50,06

6,870

ОБЩИНА БАЛЧИК

302050

302.50

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

329-2

80,313

0,578

31,81

3,116

ОБЩИНА БАЛЧИК

329013

329.13

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

317

479,185

0,257

14,14

2,696

ОБЩИНА БАЛЧИК

317010

317.10

Полски път

цял имот

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

318-2

69,987

0,114

6,28

5,770

ОБЩИНА БАЛЧИК

318013

318.13

Полски път

цял имот

ТРИГОРЦИ

73095

КАМУТ ЕКО ЕООД

31-2

211,196

2,143

87,85

8,595

ОБЩИНА БАЛЧИК

31025

31.25

Полски път

цял имот

БАЛЧИК

02508

КАМУТ ЕКО ЕООД

525-2

121,543

4,340

243,06

5,871

ОБЩИНА БАЛЧИК

525102

525.102

Полски път

цял имот

БАЛЧИК

02508

КАМУТ ЕКО ЕООД

522-2

224,249

1,367

76,53

3,999

ОБЩИНА БАЛЧИК

522104

522.104

Полски път

цял имот


125,663

6404,10ІІ. Общата дължима сума в размер на средното годишно рентно плащане по имоти за съответното землище на община Балчик, следва да се заплати от ползвателя, на касата на община Балчик или по безкасов начин по сметка на община Балчик, както следва:

                                    Уни Кредит Булбанк, BIC код UNCRBGSF;

                                    IBAN BG38 UNCR 9660 84 9750 3315; код на плащане 44 42 00

 ІІІ. След заплащане на дължимата сума да се сключи едногодишен договор за наем със съответния ползвател, считано за стопанската 2019/2020 год.


      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитрин Димитров  - зам. кмет на Община Балчик

      Препис от настоящата заповед да се връчи на отдел ТСУОС, за сведение и изпълнение и да се обяви на интернет страницата на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик

Прикачени файлове: