• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 10 септември 2019 г. (вторник) от 16.00 часа.

2. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 10 септември 2019 г. (вторник) от 17.00 часа.