• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

публикувано на 23.07.2019 г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА
ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти,  финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност",

финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. чрез Договор за БФП № 08/07/2/0/00701 от 19.09.2017 г.

Общи параметри на проект - „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност", - Основни дейности по проекта са:

 • Рехабилитация на общински път DOB1107 /ІІ-71, Добрич - Батово/ Одърци - граница общ. (Добричка - Балчик) - Храброво - Бобовец - Стражица - /DOB2004/ в землището на община Балчик, oт km 4+700 до км 8+420, l = 3 720 m и от км 11+490 до км 13+725, l = 2 235 m";
 • Рехабилитация на общински път DOB2004 /ІІ-27, Добрич - Балчик/ - Стражица - Балчик /DOB1149/ от км 0+000 до км 2+250";
 • Рехабилитация на общински път DOB2142 /ІІІ-296, Вранино - Каварна/ - граница общ. (Каварна - Балчик) - Гурково - Царичино - /І-9/ от км 8+250 до км 13+760 в землището на община Балчик.

- Стоително- монтажни работи на стойност  6 978 822,44 лева с вкл. ДДС

 1. Бюджет на проекта допустими разходи  - 5 735 352 ,01 лева.
 2. Начин на финансиране на проекта: Програма за развитие на селските райони - 5 735 352 ,01 лв. без ДДС. Собствен принос на Община Балчик : 283 284,26  лв. без ДДС .
 3. От стойността на собствения принос на кандидата се формира размера за Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: 339 941,11 лева с включено ДДС - необходимото финансиране.
 4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви  от»а» до «ж» от ЗПФ.

- 339 941,11 лева с включено ДДС - финансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.

 1.  Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
 1. Обсъждането ще се проведе на 30.07.2019г. /вторник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик    

Прикачени файлове: