• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 19.07.2019 г.


На вниманието на всички заинтересовани лица


Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в къщи за гости, стаи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма.

ЕСТИ, разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта в ЕСТИ е 30 септември 2019 година.

Информация и инструкции за работа с ЕСТИ - на сайта на Община Балчик - http://balchik.bg/bg/infopage/3093