• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Разрешително за водовземане ТК "ЖЮИ-Кранево", ПИ 39459.503.241, по КККР на с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, собственост на "ЖЮИ" ЕООД, с.Кранево

Прикачени файлове: