Искане "Изграждане на инсталация за воден дегамент на олио и производство на лецитин" в ПИ 02508.55.188, с трайно ползване - за хранително-вкусовата промишленост, площ 58 339 кв.м, находящ се в Промишлена зона, гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, с възложител "Папас-Олио" АД

Прикачени файлове: