• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение №ВА 90-ПР/2019г. "Изграждане на 5 етажна сграда пристройка към съществуващ хотел, свързано с ПУП - ПРЗ за УПИ I, УПИ IV, УПИ V", кв. 242, с цел обединяване и образуване на ново УПИ VII с площ от 13171 кв.м, с отреждане на "Жк", с.Кранево, общ.Балчик

Прикачени файлове: