• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Проектното предложение на Община Балчик по схемата BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ" бе разработено в отговор на проблемите, породени от наличието на много млади хора, които нито учат, нито работят, нито желаят да си търсят работа.

Целта бе не само тези младежи да се убедят да се запишат като безработни в бюрата по труда, а действително да подобрят уменията и квалификацията си, за да имат шанс да се реализират на пазара на труда. Включените в проекта дейности помогнаха за улесняването на прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на пазара на труда.

В резултат  от дейностите по проекта  80 младежи от целевата група преминаха мотивационно обучение и бяха насочени за регистрация в Дирекция „Бюро по труда", 60 от тях се включиха в обучение за придобиване на професионална квалификация, а 45 бяха наети  в общинско предприятие „БКС" - Балчик.

Проектът бе на стойност  226 315.00 лв. и изпълнен в периода 4.05.2016 г.-31.12.2017 г.