• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Изменение на ИП "Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст "Варна север" - п/ст "Каварна" с до 275 броя стълба", одобрено с Решение на РИОСВ-Варна № ВА-140/ПР/2017г., с възложител "Електроенергиен оператор "ЕАД

Прикачени файлове: