• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 10 юни 2019 г. (понеделник) от 16.00 часа;

2. Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 10 юни 2019 г. (понеделник) от 17.15 часа;

3. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 11 юни 2019 г. (вторник) от 16.00 часа;

4. Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 11 юни 2019 г. (вторник) от 16.45 часа.