• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение №ВА19/П/2019г. "Изграждане на един вятърен генератор вместо два", ПИ №18160.30.60, с технически параметри - мощност 3 MW, височина на кулата до 105м, роторен диаметър до 94м, землището на с.Гурково, общ.Балчик, с възложител Енерджи Инвест" ЕАД, гр.Варна

Прикачени файлове: