• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 20 май 2019 г. (понеделник) от 16.00 чоса;

2. Заседание на постоянната комисия по култура, образование и младежки дейности на 20 май 2019 г. (понеделник) от 16.00 часа.