Решение №ВА4/П/ОС/2019г."Изграждане на еднофамилна жилищна сград - къща с гаражи и земеделски постройки към нея" в ПИ 62788.25.97,с площ 5.622 дка в землището на с.Рогачево, общ.Балчик, обл.Добрич

Прикачени файлове: