• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 13.05.2019 г.

Имена

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

съобщение
изх. номер

1

ИВАН ИЛИЕВ СТАНКОВ


94-00-726_001/13.05.2019 г.

2

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ


94-00-722_001/13.05.2019 г.

3

СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА БРАВИЧЕВА


94-00-649_001/13.05.2019 г.

4

ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ


94-00-560_001/13.05.2019 г.

5

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА - БОГДАНОВА


94-00-543_001/13.05.2019 г.

6

ТОДОРА ДИМИТРОВА ГРАДЕНЕКЕР


94-00-548_001/13.05.2019 г.

7

ИБРЯМ ЕФРАИМОВ ХЮСЕИНОВ


94-00-718_001/13.05.2019 г.

8

ОЛГА БОРИСОВНА ГРЕКОВА


94-00-1335_002/13.05.2019 г.

9

ДИМИТЪР ТОНЧЕВ БОРИСОВ


94-00-1416_002/13.05.2019 г.

10

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ


94-00-667_002/13.05.2019 г.

11

ИВАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ


94-00-1091_002/13.05.2019 г.

12

ТЕОЛАНД ЕООД

Теоклис Теоклеус

94-00-264_002/13.05.2019 г.

13

МАЯ СТЕФАНОВА БЛАГИНОВА


94-00-1101_002/13.05.2019 г.

14

ТЕОДОРОС - БЕЙ - СЕЛ ЕООД

Константинос Кириакидес

26-00-319_002/13.05.2019 г.

15

МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА


94-00-633_001/13.05.2019 г.

16

КРЕДО. Б ООД

Елена Борисовна Чернъшева

26-00-241_001/13.05.2019 г.

17

СУЛТАНА КОСТАДИНОВА СТАМАТОВА


94-00-660_001/13.05.2019 г.

18

ДАНАИЛ ТОНЕВ ДЕМИРОВ


94-00-680_001/13.05.2019 г.

19

ПОЛИНА ДИМИТРОВА КАВРЪКОВА


94-00-706_001/13.05.2019 г.

20

РАДКО ЙОРДАНОВ РИЗОВ


94-00-575_001/13.05.2019 г.

21

ХАСАН АДНАН ХАСАН АЛ-РАМАХИ


94-00-720_001/13.05.2019 г.

22

ПЪРЛ ЕЛИЗАБЕТ САРА ХИКМАН


94-00-715_001/13.05.2019 г.

23

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРЕЕВ


94-00-696_001/13.05.2019 г.

24

ДИАНА МАРИНОВА АТАНАСОВА


94-00-563_001/13.05.2019 г.

25

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ КИРПИЧНИКОВ


94-00-716_001/13.05.2019 г.

26

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ ЧУКОМИН


94-00-714_001/13.05.2019 г.

27

СНЕЖАНА СИМЕОНОВА ЖИВКОВА


94-00-651_001/13.05.2019 г.

28

АЛЕКСЕЙ ДИМИТРИЕВИЧ ПЛЕШКАНЕВ


94-00-717_001/13.05.2019 г.

29

ГЕНАДИЙ ЕВГЕНИЕВИЧ ЛЕВИН


94-00-564_001/13.05.2019 г.