• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Проектът включва реконструкция на улични водопроводи и изграждане на нови сградни водопроводни отклонения към съответните имоти. Общата дължина на предвидения за реконструкция водопровод е 946,50 м., а на проектираната смесена канализация - 1 040,00 м. Заложените дейности в проекта обхващат основни артерии в водоснабдителната и канализационната  инфраструктура на с. Оброчище.

Обща стойност на проекта: 1 499 375,94 лв.