• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На 10 април 2020 г. община Балчик стартира изпълнението на проект „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149"  по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.144 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Проектът включва възстановяването на компрометираните участъци по велоалеята, изградена преди повече от 30 години в сервитута на общински път DOB 1149 от гр.Балчик до к.к. „Албена".

Общата дължина на велоалеята е 8,7 км., а широчината ѝ 3 м. Ремонтните дейности ще обхващат възстановяване на 6 520 м2 от асфалтовото покритие, което на места е напълно разрушено. Велоалеята ще бъде маркирана по цялата дължина, ще бъдат монтирани пътни знаци, регламентиращи движението по нея.

Основните ремонтни дейности са свързани с разчистване на терена (вкл. окастряне на клони от храсти и дървета, които са надвиснали над велоалеята), фрезоване на кръпки от съществуваща асфалтова настилка, полагане на асфалтобетон на подготвените за асфалтиране участъци. Ще бъдат възстановени нарушените участъци до спирка „Изгрев" и спирка „Овчаровски плаж". Велоалеята ще бъде маркирана с боя с перли, съгласно БДС 11925-80.

В началото на велоалеята на спирка „Сборно място" ще бъде монтирана информационна табела с туристическите обекти на община Балчик.

Целта на проект „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149" е чрез инвестиране в туристическа инфраструктура да се стимулира местното развитие и подобри екологичната и социално-икономическата устойчивост на района.


УРН: 427164

Бюджет на проекта: 262 942,90 лв.

Срок на изпълнение: 36 месеца /до 10.04.2023 г./