• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение №51/11.04.2019г. за отнемане на Разрешително за водовземане от минерални води, чрез нови съоръжения№21610050/10.11.2014г., с възложител ЕТ "Васил Григоров", ПИ44882.13.108, с.Ляхово, общ.Балчик

Прикачени файлове: