• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение №50/11.04.2019г. за отнемане на Разрешително за водовземане от минeрални води, чрез нови съоръжения№21610053/13.12.2014г., с възложител ЕТ "Васил Григоров", ПИ 44882.13.108, с. Ляхово, общ.Балчик

Прикачени файлове: