• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На 09 април 2019 г. (вторник) от 17.00 часа ще се проведе съвместно заседание на всички постоянни комисии към ОбС, водеща Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология, за разглеждане на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на Община Балчик