• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Заседания на постоянни комисии:

1. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 26 март 2019 г. (вторник) от 16.00 часа;

2. Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 26 март 2019 г. (вторник) от 17.00 часа;

3. Постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 26 март 2019 г. (вторник) от 17.00 часа.

4. Заседание на постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 27 март 2019 г.

(сряда) от 16.00 часа