Уведомление за промяна границата между два имота - УПИ XII и XIII в кв.1064 по кк на гр.Балчик - обособяват се два нови УПИ съответно УПИ XVI и УПИ XVII, ул."Георги Бенковски" №16 и 18

Прикачени файлове: