• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 06.03.2019 г.

Юридическо/физическо лице

Представляващ

съобщение

изх. номер

1

Вера Недялкова Николова


94-00-81_004/06.03.2019

2

Светослав Анатолиев Климентов


94-00-1152_002/06.03.2019

3

Бистра Иванова Неделчева


94-00-1043_003/06.03.2019

4

Сезгин Демир Мехмед


94-00-1452_002/06.03.2019

5

Йордан Андреев Андриков


94-00-1130_002/06.03.2019

6

Цветлена Георгиева Гугоманова


94-00-1061_002/06.03.2019

7

Росица Жекова Стойкова


94-00-1062_002/06.03.2019

8

Тодор Красимиров Мецов


94-00-1100_002/06.03.2019

9

Веска Стефанова Господинова


94-00-1202_002/06.03.2019

10

Диян Вълчев Иванов


94-00-1336_002/06.03.2019

11

Анастасиос Анастасиодис


94-00-1198_002/06.03.2019

12

Красимир Йорданов Иванов


94-00-425/06.03.2019

13

Анжелина Йорданова Опълченска - Иванова


94-00-426/06.03.2019

14

Асинка Стефанова Стефанова


94-00-1037_002/06.03.2019

15

Уорд Енд Уорд ООД

Елинор Хескът Уорд

26-00-371_002/05.12.2018

16

Ей Ей Ем ООД

Андреас Константис Мусику

26-00-374_002/05.12.2018

17

Кей Ви Джей ООД

Красимир Йорданов Василев

26-00-267_004/06.03.2019