Решение №ВА-4/П/2019г.за "Промяна на предназначението на съществуваща битова сграда на хотел "Добруджа" и  изграждане на пристройка към нея за обособяване на специализирана болница за рехабилитация" в поземлен имот № 531120.506.109, с площ 24192 кв.м, к.к. "Албена", землището на с. Оброчище, общ.Балчик, обл.Добрич с възложител Албена

Прикачени файлове: