• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заседание на постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 18.02.2019 г. (понеделник) от 17.00 ч.