• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Община Балчик уведомява, че от 08.02.2019 г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка „Орехите". Документите се подават в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска администрация - гр.Балчик.

Сроковете за подаване на заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка "Орехите" са както следва:

-  за месец III, IV, V, VI  2019 г.    -   от 08.02 до 20.02.2019 г.

-  за месец VII, VIII, IX   2019 г. -     от 27.05 до 07.06.2019 г.

-  за месец X, XI, XII    2019 г. -   от 26.08 до 05.09.2019 г.

 Сроковете за издаване на картите в офиса на превозвача са, както следва:

-  за месец III, IV, V, VI  2019 г.  -  от 25.02 до 12.03.2019 г.

- за месец VII, VIII, IX   2019 г. -   от 12.06 до 25.06.2019 г.

-  за месец X, XI, XII   2019 г. -  от 11.09 до 25.09.2019 г.


Не се разглеждат заявления, подадени след посочения краен срок за съответния период и/или без приложени копия на документи /разпореждане за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност - за хора с увреждания/.

Документи за закупуване на карта не е необходимо да подават пенсионери и хора с увреждания, които имат закупена карта за последното тримесечие на 2018г. Всички останали, които не са ползвали карта през последното тримесечие на 2018г., са длъжни, в горепосочените срокове, да проверят дали името им фигурира в списъка  или да подадат документи за закупуване на карта в отдел ГРАО /деловодство/.

Всички правоимащи с експертни решения на ТЕЛК с изтекъл срок на валидност е необходимо отново да подадат заявление за закупуване на карта, към което да приложат копие на актуално решение на ТЕЛК.