• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 24 януари 2019 г. (четвъртък) от 16.00 ч.;

2. Заседание на постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 25 януари 2019 г. (петък) от 16.00 ч.;

3. Заседание на постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 28 януари 2019 г. (понеделник) от 17.00 ч.