• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПОКАНА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 по Проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване  на тяхната квалификация и образование" ("Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education" - ACTIVE)


           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Община Балчик има удоволствието да Ви покани на пресконференция за постигнат наредък на проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование" ("Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education" - ACTIVE), изпълняван по Програма INTERREG V-A Румъния - България, с регистрационен номер 16.4.2.001; e-MS code: ROBG 148".

Пресконференцията ще се състои на 21.12.2018 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Балчик.

 

Благодарим Ви за присъствието!