• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

издадено решение от РИОСВ - Варна - укрепителни и противоерозионни мероприятия към прилежащ откос по скрона на морето на ПИ 53120.106.443 и Пи 53120.106.417 по кк на м- ст "Фиш-фиш, з-ще с. Оброчище, с възложител "Терем плюс" ЕАД

Прикачени файлове: