ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
по смисъла на чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/


(мандат 2019 г. - 2023 г.)

№ по ред

Име, презиме и фамилия

длъжност

Вх. № и дата на подаване на декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

1.

Атанас Илиев Атанасов

Общ. съветник

Вх. № 1/5.11.2019 г.

2.

Бисер Алтънчев Демиров

Общ. съветник

Вх. № 2/5.11.2019 г.

3.

Велко Георгиев Михайлов

Общ. съветник

Вх. № 3/5.11.2019 г.

4.

Виктор Лучиянов Митраков

Общ. съветник

Вх. № 4/5.11.2019 г.

5.

Владимир Бориславов Лафазански

Общ. съветник

Вх. № 5/5.11.2019 г.

6.

Кирил Йорданов Кирев

Общ. съветник

Вх. № 6/5.11.2019 г.

7.

Елена Кирилова Каменова-Стелиянова

Общ. съветник

Вх. № 7/5.11.2019 г.

8.

Христо Петров Христов

Общ. съветник

Вх. № 8/5.11.2019 г.

9.

Гюнай Мюмюн Узун

Общ. съветник

Вх. № 9/5.11.2019 г.

10.

Галин Петров Началников

Общ. съветник

Вх. № 10/5.11.2019 г.

11.

Сияна Атанасова Фудулова

Общ. съветник

Вх. № 11/5.11.2019 г.

12.

Мехмед Хасан Расим

Общ. съветник

Вх. № 12/5.11.2019 г.

13.

Илиян Стефанов Станоев

Общ. съветник

Вх. № 13/5.11.2019 г.

14.

Симеон Димитров Симеонов

Общ. съветник

Вх. № 14/5.11.2019 г.

15.

Симеон Димитров Господинов

Общ. съветник

Вх. № 15/5.11.2019 г.

16.

Ивелин Пейчев Ройдев

Общ. съветник

Вх. № 16/5.11.2019 г.

17.

Димитър Веселинов Николов

Общ. съветник

Вх. № 17/5.11.2019 г.

18.

Атанас Жечев Георгиев

Общ. съветник

Вх. № 18/6.11.2019 г.

19.

Николай Филипов Колев

Общ. съветник

Вх. № 19/6.11.2019 г.

20.

Даниел Гочев Димитров

Общ. съветник

Вх. № 20/5.11.2019 г.

21

Маргарита Калинова Вичева

Общ. съветник

Вх. № 21/4.12.2019 г.


№ по ред


Име, презиме, фамилия

Длъжност

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2, част ІІ

по чл. 35, ал. 1, т. 2, част І

1.

Николай Добрев Ангелов

Кмет на община Балчик

№1/5.11.2019г.2.

Стоил Илиев Николов

Кмет на с. Оброчище

№ 2/5.11.2019г.

№8/27.11.2019г.

№8/27.11.2019г.

3.

Реджеб Ибрямов Реджебов

Кмет на с. Ляхово

№ 3/5.11.2019г.4.

Исмаил Ахмед Исмаил

Кмет на с. Соколово

№4/5.11.2019г.

№5/22.11.2019г.

№5/22.11.2019г.

5.

Марин Димов Дянков

Кмет на с. Безводица

№5/5.11.2019г.

№3/20.11.2019г.

№3/25.11.2019г.

6.

Тодор Иванов Георгиев

Кмет на с. Гурково

№ 6/5.11.2019 г.7.

Красимир Иванов Георгиев

Кмет на с. Сенокос

№7/5.11.2019г.

№7/25.11.2019г.

№7/25.11.2019г.

8.

Шукри Али Шукри

Кмет на с. Стражица

№ 8/5.11.2019г.9.

Румен Петков Николов

Кмет на с. Кранево

№ 9/5.11.2019г.
(мандат 2018 г. - 2019 г.)

№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Входящ № и дата на подаване на декларация
По чл. 35, ал.1, т. 1 По чл. 35, ал. 1, т. 2, част - ІІ По чл. 35, ал. 1, т. 2, част - І
1 Реджеб Ибрямов Реджебов Кмет на с. Ляхово 1/5.06.2018г. 1/5.06.2018г. 1/5.06.2018г.
2 Елица Димитрова Димитрова Кмет на с. Тригорци 2/5.06.2018г. 2/5.06.2018г. 2/5.06.2018г.
3 Георги Илиев Генов Кмет на с. Царичино 3/5.06.2018г. 3/5.06.2018г. 3/5.06.2018г.
4 Данаил Петров Караджов Кмет на с. Оброчище 4/5.06.2018г. 4/5.06.2018г. 4/5.06.2018г.
5 Илияна Димитрова Димитрова Кмет на с. Рогачево 5/5.06.2018г. 5/5.06.2018г. 5/5.06.2018г.
6 Калин Костадинов Калчев Кмет на с. Църква 6/5.06.2018г. 6'/5.06.2018г. 6'/5.06.2018г.
7 Желязко Георгиев Асенов Кмет на с. Безводица 7/6.06.2018г. 7/6.06.2018г. 7/6.06.2018г.
8 Тодор Иванов Георгиев Кмет на с. Гурково 8/6.06.2018г. 8/6.06.2018г. 8/6.06.2018г.
9 Сергей Панайотов Георгиев Кмет на с. Преспа 9/7.06.2018г. 9/7.06.2018г. 9/7.06.2018г.
10 Денчо Маринов Попов Кмет на с. Дропла 10/7.06.2018г. 10/7.06.2018г. 10/7.06.2018г.
11 Михаил Атанасов Милчев Кмет на с. Сенокос 11/11.06.2018г. 11/11.06.2018г. 11/11.06.2018г.
12 Минко Маринов Попов Кмет на с. Соколово 12/11.06.2018г. 12/11.06.2018г. 12/11.06.2018г.
13 Стойка Йорданова Донева Кмет на с. Дъбрава 13/11.06.2018г. 13/11.06.2018г. 13/11.06.2018г.
14 Шукри Али Шукри Кмет на с. Стражица 14/11.06.2018г. 14/11.06.2018г. 14/11.06.2018г.
15 Илийчо Андреев Илиев Кмет на с. Змеево 15/13.06.2018г. 15/13.06.2018г. 15/13.06.2018г.
16 Орхан Юсеинов Алиев Кмет на с. Бобовец 16/14.06.2018г. 16/14.06.2018г. 16/14.06.2018г.
17 Румен Петков Николов Кмет на с. Кранево 17/14.06.2018г. 17/14.06.2018г. 17/14.06.2018г.
18 Галин Петров Георгиев Кмет на с. Кремена 18/15.06.2018г. 18/15.06.2018г. 18/15.06.2018г.
19 Парсек Саркис Салбашян Управител на „МБАЛ - Балчик" ЕООД 19/06.6.2018г.

20 Яна Костадинова Дочева-Димова Управител на „Медицински център І Балчик" ЕООД 20/07.06.2018г.