• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Пдробен устройствен план - План за регулация застрояване на имот за УПИ II и УПИ III, кв. 240 по к.к. на с. Кранево, с цел обединяване на двата УПИ , изготвяне на ПЗ за новообразувания УПИ с отреждане за "Спорт и обществено обслужване", възложител Максим Секов представител на "Ника тур" ЕООД

Прикачени файлове: